Sign Up

Sign In

Forget Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask question.

Share & grow the world's knowledge!

We want to connect the people who have knowledge to the people who need it, to bring together people with different perspectives so they can understand each other better, and to empower everyone to share their knowledge.

Có nên sửa mũi, nâng mũi không mọi người nhỉ?

Có nên nâng mũi, sửa mũi không cả nhà? Em đọc báo thây nhiều biến chứng liên quan đến nâng mũi cũng sợ ạ.

Mũi mình hơi to 1 tí, mọi người toàn trêu là mũi Quang Thắng. 🙁 Mình muốn sửa mũi, nâng mũi 1 chút cho thon gọn lại. Không biết có nên nâng mũi không, nâng mũi có an toàn không? mọi người nhỉ? 🙂 Trong diễn đàn này đã ai đi nâng mũi chưa ạ? Tư vấn cho em chút đi.

Và nếu đi làm thì giá cả như nào mọi người ơi. Địa chỉ nâng mũi nào đẹp mà các chị thấy ưng ý cũng chia sẻ cho em biết với nhé.

Adv
Leave an answer

Leave an answer

Browse