Thủy Tiên

Trần Thị Thủy Tiên, professionally known as Thủy Tiên, is a Vietnamese singer-songwriter, model, actress and philanthropist. She is married to retired Vietnamese footballer Lê Công Vinh. Wikipedia

  • Born:  Trần Thị Thủy Tiên, November 25, 1985, Kiên Giang, Vietnam
  • Years active:  2005–present
  • Children:  1
  • Data source:  Ads Google VN
QUẢNG CÁO NGAY HÔM NAY GIẢM ĐẾN 50%
PRE SEARCH RESULTS AD
POST SEARCH RESULTS AD