Sign Up

Sign In

Forget Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask question.

Share & grow the world's knowledge!

We want to connect the people who have knowledge to the people who need it, to bring together people with different perspectives so they can understand each other better, and to empower everyone to share their knowledge.

What’s your question?

Discy Latest Questions

Phái đẹp ngoài mong muốn sở hữu làn da trắng ngần mềm mịn, vóc dáng thon gọn, khuôn mặt V line còn muốn chiếc mũi cao, thon và đẹp, để có được điều đó chị em nên bỏ túi kinh ...

  • 1

Qua diễn đàn thẩm mỹ, mình đã được nhiều thông tin hữu ích và hạ được quyết tâm đi nâng mũi. Và hiện tại mình khá hài lòng với kết quả đạt được. Tuy nhiên, đôi khi mình vẫn còn ...

  • 0