Sign Up

Sign In

Forget Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask question.

Share & grow the world's knowledge!

We want to connect the people who have knowledge to the people who need it, to bring together people with different perspectives so they can understand each other better, and to empower everyone to share their knowledge.

What’s your question?

Discy Latest Questions

Hiện tại mình đang có như cầu đi phẫu thuật nâng mũi mà không biết về chi phí nâng mũi giá bao nhiêu tiền, giá sửa mũi hết bao nhiêu tiền nhờ các mẹ tư vấn? Mũi của mình vừa ...

  • 0

Có nên nâng mũi, sửa mũi không cả nhà? Em đọc báo thây nhiều biến chứng liên quan đến nâng mũi cũng sợ ạ. Mũi mình hơi to 1 tí, mọi người toàn trêu là mũi Quang Thắng. 🙁 Mình muốn ...

  • 0