tag: Nguyễn Lam Cúc vẫn luôn giữ được sức hút rất riêng của mình đối với công chúng