tag: Hiện tại hoa hậu Lam Cúc đang là Tổng giám đốc điều hành tại Viện thẩm mỹ ADORA