tag: Giấy chứng nhận của Hội Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Tp.HCM "Bs Hải đã tham dự Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật lần IV "