tag: Giấy chứng nhận Bs Hải đã tham dự khóa tập huấn "Phẫu Thuật Tạo Hình và Thẩm Mỹ Tai Mũi Họng & Đầu Cổ"