tag: Giấy Trân Trọng Cảm Ơn của Hội Phẫu Thuật Thẩm Mỹ TP.HCM "Bs Hải đã có đóng góp quý báu cho sự thành công của Hội Nghị Khoa học lần IV"